In this episode I take you on EkoMiko’s top secret mission using Mitsubishi i-MiEV!