pope-francis-592x399

Watykan staje po raz kolejny po stronie zwolenników ograniczania emisji CO2. Papież Franciszek znowu zaznaczył swoje zaangażowanie w kwestię walki ze zmianami klimatu.

W czerwcu br. papież Franciszek przedstawił przełomową dla walki ze zmianami klimatu encyklikę Laudato si, w której wezwał do troski o środowisko i do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz do przechodzenia na odnawialne źródła energii. W ten sposób Watykan zabrał po raz pierwszy tak jednoznaczny głos w kwestii zmian klimatu.

Teraz papież Franciszek wykonał kolejny krok w zakresie kwestii klimatycznych, ustanawiając dzień 1 września Światowym Dniem Modlitw o Ochronę Stworzenia.

Polska Agencja Prasowa zauważa, że Franciszek już na początku swojego pontyfikatu wskazał kwestię ochrony środowiska jako swój priorytet.

– „Strzec dzieło stworzenia”, „poszanowanie każdego Bożego stworzenia oraz środowiska, w którym żyjemy” – PAP cytuje słowa papieża Franciszka z homilii z marca 2013 r. inaugurującej jego pontyfikat.

Cytowany przez PAP watykanista Fausto Gasparroni zauważa, że ochrona klimatu stała się kluczową kwestią dla pontyfikatu Franciszka, a jego zaangażowanie w tej dziedzinie ma realny wpływ na politykę międzynarodową. Na encyklikę Laudato Si powołał się niedawno Barack Obama prezentując założenia nowej, przełomowej strategii Waszyngtonu w zakresie ograniczenia emisji CO2.

Źródło: www.gramwzielone.pl